قیمت 180,000 تومان
فروش 4400
مورد علاقه 5100

این پک شامل 4 عدد DVDمی باشد
DVD1:
خطوط موازی و مورب
انواع زوایا
پاره خط های مهم
تشابه و هم نهشتی دو مثلث

DVD2:
خطوط موازی و مورب
انواع زوایا
پاره خط های مهم
مثلث متساوی الاضلاع و شش ضلعی منتظم

DVD3:
مربع و هشت ضلعی منتظم
ذوزنقه
تشابه اضلاع
قضیه سینوس،کسینوس و مساحت

DVD4:
تشابه و مساحت
مکعب
کره
هرم
منشور


این پک شامل 4 عدد DVDمی باشد DVD1: خطوط موازی و مورب انواع زوایا پاره خط های مهم تشابه و هم نهشتی دو مثلث DVD2: خطوط موازی و مورب انواع زوایا پاره خط های مهم مثلث متساوی الاضلاع و شش ضلعی منتظم DVD3: مربع و هشت ضلعی منتظم ذوزنقه تشابه اضلاع قضیه سینوس،کسینوس و مساحت DVD4: تشابه […]
خرید محصول

اطلاعات محصول

6 فروردین, 1397
تاریخ ایجاد:
استاد عبدالرضا منتظری
مدرس
17
تعداد جلسات
4
تعداد دی وی دی
پکیج آموزشی, دی وی دی های آموزشی, کتابهای آموزشی, جزوات درسی, انیمیشن حرف آخر, ویدئو های آموزشی
شامل محتوای حرف آخر
بله
مستندات:

product