قیمت 150,000 تومان
فروش 2
مورد علاقه 20

DVD 1:
جلسه 0: هندسه مختصاتی
جلسه 1 : بررسی همزمان دایره بیضی و هذلولی

DVD2:
جلسه 1 : قسمت دوم بررسی همزمان دایره بیضی هذلولی
جلسه 2: سهمی
جلسه 3: تستهای ترکیبی مقاطع مخروطی
جلسه 4: دایره تکمیلی


DVD 1: جلسه 0: هندسه مختصاتی جلسه 1 : بررسی همزمان دایره بیضی و هذلولی DVD2: جلسه 1 : قسمت دوم بررسی همزمان دایره بیضی هذلولی جلسه 2: سهمی جلسه 3: تستهای ترکیبی مقاطع مخروطی جلسه 4: دایره تکمیلی
خرید محصول

اطلاعات محصول

10 مرداد, 1396
تاریخ ایجاد:
عبدالرضا منتظری
مدرس
4
تعداد جلسات
2
تعداد دی وی دی
بله
مستندات:

product