قیمت 490,000 تومان
فروش 480
مورد علاقه 500

این پک شامل 5 عدد DVD می باشد

DVD1:
پیدایش اتمها
آرایش الکترونیکی
تمرین آرایش الکترونی
یون های تک اتمی
نام گذاری ترکیبات معدنی

DVD2:
ترکیبات یونی
ترکیبات کووالانسی-1
ترکیبات کووالانسی-2
گشتاور قطبی
شیمی آلی-1

DVD3:
شیمی آلی-2
شیمی آلی-3
شیمی آلی-4
واکنش نویسی
محلول ها

DVD4:
محلولها-انواع انحلال-1
محلولها-انواع انحلال-2
انحلال گازها
خواص گازها
گرما و دما

DVD5:
جاری شدن انرژی
تمرین گرما و آنتالپی
سینتیک
باقیمانده دهم و یازدهم


این پک شامل 5 عدد DVD می باشد DVD1: پیدایش اتمها آرایش الکترونیکی تمرین آرایش الکترونی یون های تک اتمی نام گذاری ترکیبات معدنی DVD2: ترکیبات یونی ترکیبات کووالانسی-1 ترکیبات کووالانسی-2 گشتاور قطبی شیمی آلی-1 DVD3: شیمی آلی-2 شیمی آلی-3 شیمی آلی-4 واکنش نویسی محلول ها DVD4: محلولها-انواع انحلال-1 محلولها-انواع انحلال-2 انحلال گازها خواص گازها […]
خرید محصول

اطلاعات محصول

24 مرداد, 1397
تاریخ ایجاد:
دکتر شیروانی
مدرس
5
تعداد دی وی دی
پکیج آموزشی, سی دی های آموزشی, دی وی دی های آموزشی, بروشور, کتابهای آموزشی, جزوات درسی, متون تحصیلی, دوره های کاربردی, انیمیشن حرف آخر, ویدئو های آموزشی, تصاویر آموزشی
شامل محتوای حرف آخر
بله
مستندات:

product