محسن منتظری (ادبیات)

تحصیلات : 

فوق لیسانس

 

سابقه تدریس : 

کارشناسی ارشد تحقیقات و آموزش گروه ادبیات

مدرس ادبیات فارسی کنکور در آموزشگاههای تهران

مدرس ادبیات فارسی کنکور در شبکه آموزش

مدرس ادبیات فارسی کنکور در شبکه یک سیما

استاد مدعو شهرهای استان های خوزستان ، کاشان ، اصفهان ،فارس ، آذربایجان غربی و …

مبتکر انیمیشن در لغات (برای اولین بار) و تدریس به روش ریشه یابی و کدبندی و هم آوایی

مبتکر الگوهای یادگیری سریع و کاربردی تک آرایه ها

مبتکر الگوی حات حات برای حل سوالات ترکیبی با توجه به وزن آرایه ها و روش ترکیبی رد و اثبات

مبتکر الگوهای ورود به سوالات سخت و حجیم قرابت معنایی و تدریس مفاهیم به کمک داستان زنجیره ای و الگوهای سریع حل سوالات قرابت

دارنده تطابق های باورنکردنی با کنکور 94 و 95

 

بیوگرافی : 

محسن منتظری (ادبیات)

ارسال نظر شما